Hebrew Teaching Methods – Articles

שיקולים לשוניים ותוכניים בכתיבת ספרי לימוד
אסתי סימונס – היחידה להוראת עברית
(Hebrew Higher Education, volume 17, 2015)

המאמר מתאר מה עומד מאחורי קביעת הדירוג הלשוני בכתיבת חומרי לימוד לרמות השונות. התיאור מתבסס על ראיונות שנערכו עם כותבי ספרים וחומרי לימוד בבית ספר לתלמידים מחו”ל ע”ש רוטברג, כולם מורים מנוסים מאוד ביחידה לעברית. 

הסטודנטים כמפעילים: פרויקט אומנות בכיתה
גילה כהן – היחידה להוראת עברית
(Hebrew Higher Education, volume 1, 2017)

המאמר מתאר פרויקט שניתן לסטודנטים ברמת המתקדמים באוניברסיטה העברית. הפרויקט מבוסס על עקרונות ה-inquiry method , שלפיה המורה שואל שאלות פתוחות על יצירת אמנות כדי לעורר עניין בקרב התלמידים ולגרות אותם לדבר על מה שהם רואים וחושבים. בפרויקט הסטודנטים עצמם הם ה”מורים” המפעילים: הם בוחרים ביצירה, שואלים עליה שאלות פתוחות ומגיבים על התשובות של חבריהם לכיתה. הם גם קוראים חומר רקע בעברית ומציגים מידע על האומן/האומנית או על היצירה.

הצבר שהשיר את קוציו – תמורות בייצוגי ישראליות בספרי לימוד עברית בעשורים האחרונים
צוקי שי – היחידה להוראת עברית, ד”ר שרה שמעוני – מכללת לוינסקי לחינוך
(פנים – כתב עת לתרבות, חברה וחינוך – גיליון 66, יוני 2014)

המאמר מסכם מחקר שבו נבחן אופן ייצוג הישראליות בארבעה ספרי לימוד עברית שכתבו מורים ביחידה לעברית ועד כמה משקפים הספרים את התמורות שחלו בתפיסת הישראליות בעשורים האחרונים. כמו כן נבחן אופן הצגת הידע בספרים אלה במטרה לבדוק אם ועד כמה מוצגים בהם גישה ביקורתית ומגוון נקודות מבט.

עברית בפוקוס – שימוש בצילומים גדולים לטיפוח הדיבור בכיתה
גילה פרידמן כהן ושלי שלוש
(הד האולפן החדש – גיליון 83, קיץ 2001)

שימוש בתמונות בהוראה הינו נפוץ מאוד כיום, במיוחד בכיתות המצוידות בגישה לאינטרנט. השימוש באמצעי זה מאפשר לנו להביא את החברה הישראלית לשיעורי העברית, לעודד הבעה בעל פה ובכתב ולהקנות דקדוק ואוצר מילים.
אוסף התמונות העשיר המתואר כאן והתדריך למורה המלווה אותו מספקים דוגמות רבות ומגוונות לדרכים מעניינות, יצירתיות וחווייתיות שבהן אפשר לעשות שימוש בתמונות בכיתה. התדריך כולל הצעות לעבודה עם כל תמונה באוסף והקדמה מקיפה (בעברית ובאנגלית), שבה מתוארים רעיונות ודרכי הפעלה כלליים.

הקישור לערכה
הקישור לתדריך בלבד

הכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה באוניברסיטה העברית
ד”ר ריקי בליבוים – היחידה להוראת עברית
(הד האולפן החדש – גיליון 98, אביב 2011)

במאמר נסקרים הרקע להקמת המרכז להכשרת מורים ביחידה לעברית בבית הספר לתלמידים מחו”ל, דרכי ההכשרה ואופי הלימודים בקורסי המרכז. חלק מהפרטים המוזכרים במאמר נכונים לשנה שבה הוא נכתב. פרטים מעודכנים ניתן למצוא באתר בית הספר.

 

Sabra Sound – לומדת מולטימדיה
אסתר דלשד וכרמיה שובל – היחידה להוראת עברית
(הד האולפן החדש – גיליון 97, סתיו 2010)

במאמר “Sabra Sound – לומדת מולטימדיה” מתוארת לומדה לשיפור המבטא של דוברי אנגלית בעברית. הלומדה נמצאת באתר של בית הספר לתלמידים מחו”ל. במאמר מוצגים מבנה הלומדה, הנושאים הנלמדים בה– הנגנה, העיצורים [l], [r], [x], [t] וצרורות עיצורים, חמש התנועות בעברית וטעם במילה, וכן מודגמות דרכי התרגול הכוללות זיהוי, חיקוי ויישום של כל אחד מן הנושאים שנלמדו.

הפילוסופיה החינוכית ועקרונות הוראת העברית בבית הספר לתלמידים מחו”ל ע”ש רוטברג: תובנה חוץ מערכתית
ד”ר יונה גלעד – אוניברסיטת סידני, אוסטרליה
(הד האולפן החדש – גיליון 105, סתיו 2016)

המאמר דן בעקרונות הפילוסופיה החינוכית ובדרכי הוראת העברית שפותחו ביחידה להוראת עברית בבית הספר לתלמידים מחו”ל ע”ש רוטברג באוניברסיטה העברית. ניתוח העקרונות של הוראת העברית כשפה נוספת המוצג כאן נעשה ע”י המחברת שאינה קשורה ישירות ליחידה להוראת עברית. התובנות המוצגות מתבססות בעיקר על הפרסומים השונים שיצאו מהיחידה ועל ראיונות ושיחות עם מורים בכירים בבית ספר זה.

Take a look at our pages for prospects, students, faculty and staff, alumni, and parents – or contact us!

TrackSAT ACT Psychometric Test
(General or QE)
Business & English1310 28629
Business & Liberal Arts131028629
English & Liberal Arts102019516
Pre-Semester Program: “Encountering Jerusalem”
Spring
Practical Hebrew Beginners 4 credits
Israeli Society3 credits
Pre-Semester Program: “Encountering Jerusalem”
Autumn
Practical Hebrew Beginners4 credits
Modern Standard Arabic Beginners 5 credits
Jerusalem: A Journey Through Time and Space3 credits
Pre-Semester Program: “Encountering Jerusalem”
Autumn
Practical Hebrew Beginners4 credits
Modern Standard Arabic Beginners 5 credits
Jerusalem: A Journey Through Time and Space3 credits
Pre-Semester Program: “Encountering Jerusalem”
Spring
Practical Hebrew Beginners 4 credits
Israeli Society3 credits