Facebook Pixel
+972 2 588 2600
Hebrew University

Teaching Methods in the Hebrew Division

Home » Academics » Hebrew & Other Languages » Learn Hebrew Language » Resources for Hebrew Teachers » Teaching Methods in the Hebrew Division

יום עיון – הוראת עברית בעולם משתנה 3/8/2017

דנה ספקטור ואור בן צבי

מהגרים מול ילידים – הוראת עברית בעולם דיגיטלי

"המורה, את מצייצת? את מעלה תמונות לאינסטוש או לפינטרסט?" המציאות המשתנה במהירות לא רק הפכה את העולם הדיגיטלי לחלק בלתי נפרד מחיינו, אלא גם שינתה את צורת התקשורת ואולי גם את צורת החשיבה שלנו. רבים מתלמידינו נולדו לתוך העולם הדיגיטלי, והם דוברים ילידים של שתי שפות: שפת אמם והשפה הדיגיטלית. בסדנה זו נדגים למורים "מהגרים" בעולם הדיגיטלי וגם למורים "ילידים" דרכים שונות לנצל את זמינותם של סוגי מדיה שונים ושל כלים דיגיטליים לצורך לימוד עברית ברמות שונות בכיתה ומחוצה לה, כפי שפותחו ע"י צוות מורים ביחידה לעברית.

גלי הומינר וצוקי שי

המורה כעורך – שילוב מיומנויות בהוראה

רבות מדברים על המיומנויות השונות שאנו נדרשים לפתח ולתרגל במהלך שיעורי העברית. אנו מייחסים חשיבות רבה לאיזון מתאים בין מרכיבי השיעור השונים, לגיוון תכנים ולשילוב מיומנויות בדרך המעוררת מוטיבציה מצד אחד ומאפשרת למידה מיטבית מצד שני. במפגש זה נעסוק בבחירתו של המורה כיצד לשלב בין המיומנויות והתכנים, ובדומה למלאכתו של העורך, בהחלטתו מה כדאי לכלול בשיעור ה לוותר.

דליה רוט ואסתי סימונס

הוראת שפה בכיתה רב תרבותית

התלמידים כיום מגיעים אלינו ממגוון ארצות ומתרבויות שונות. לימוד העברית בכיתה מעורר קשיים מסוגים רבים: חלק מהלומדים מתקשים בדיבור ובהגייה, אחרים בדקדוק או במשימות כתיבה. קשיים רבים הם תלויי תרבות ונובעים מהרגלי לימוד שונים, מהמפגש התרבותי עם המורים ומהתמודדות עם המרחב התרבותי החדש לתלמיד. בסדנה זו נדון בצורך לשנות ולרענן את שיטות הלימוד תוך התייחסות לקשרים ולקשיים התרבותיים של הלומדים.

עטרת ירדן ותמר פרלס

הוראת טקסטים ברמת המתחילים

לכל טקסט צורה, סגנון ומטרה משלו. בסדנה נציג גישות ודרכים שונות להוראת טקסטים ברמת המתחילים, המתאימות לטקסטים מגוונים: טקסט כרונולוגי, טקסט מדעי, דיאלוג, טקסט ספרותי, שיר, טקסט מן המקורות ועוד. כל טקסט מזמן הסתכלות אחרת ודרך אחרת להוראה. נטעם מסוגי הטקסטים השונים, ומדרכי ההוראה השונות.

שלי שלוש ופביו רדק

להפעיל בפועל – דרכים להוראת פועל בשיעורי עברית

בסדנה זו נעסוק בהקניית נטיות הפועל בעברית כשפה זרה. הסדנה תתמקד הן בהקניה הן בהטמעה של קבוצת הפועל הנלמדת, תוך שימת דגש על התרגול בעל-פה, המשקף דרך טבעית, חיה ותקשורתית בתהליך הלמידה. נסקור בקצרה מונחי יסוד תיאורטיים החיוניים להוראה של מערכת הפועל ונדגים כיצד הם משמשים אותנו הלכה למעשה בהוראה ובתרגול הנעשים ברובם בדרך חווייתית המעודדת דיבור ומשרתת את צרכיהם התקשורתיים של תלמידינו. נדגים ונתנסה בסוגי תרגול שונים בעל-פה וכן נבחן את סוגי התרגול בכתב כפי שהם מופיעים בספרי לימוד שונים ברמות מגוונות.

חן טיטיון ודורון מגן

המורה כסוכן תרבות אז והיום

המורה המביא לכיתה חומרי לימוד על פי תפיסת עולמו, אינו מנותק מרוח הזמן. בניגוד לגישה הממלכתית בעבר אשר ייצגה קו אידאולוגי אחיד והציגה נרטיב מסוים, הנטייה כיום היא להציג תמונת עולם מורכבת, מגוונת ופלורליסטית. כיצד יביא המורה לכיתה את ריבוי הקולות והצבעים הקיים כיום בחברה הישראלית ויעודד סובלנות ופתיחות כלפי מגזרים שונים תוך הוראת השפה העברית? בכך נדון בסדנה באמצעות טקסטים וחומרים ויזואליים שונים.

חיה פישר ומיכל וילדר

כתיבה נוצרת – פיתוח מיומנויות כתיבה

מהו חיבור טוב? כיצד אפשר ללמד כתיבה בקורס עמוס כל כך? האם כדאי ללמד כתיבה אקדמית ברמות המתחילים? מורים רבים מתחבטים בשאלות אלה ואחרות בנושא הוראת הכתיבה, ובהשוואה למיומנויות אחרות, קשה למצוא תכניות לימודים מובנות בתחום זה. הכתיבה דורשת מהלומדים אינטגרציה של כל נושאי הלימוד - אתגר עצום - ולכן יש צורך בהנחיה מסודרת ובהתמדה. בסדנה נציג גישה לבניית תכנית לימודים המבוססת על תרגול עקבי ועל הקניית מיומנויות כתיבה נדבך על נדבך - משבוע לשבוע ומרמה לרמה. נציע איזון בין הנחיה בכיתה לבין יישום בבית, נדגיש את חשיבות תהליכי המשוב והבקרה העצמית של הלומדים ונבחן כיצד היכולת לביטוי עצמי תורמת למוטיבציה ולתחושת הסיפוק של הלומדים.

גוני טישלר

דרכים להוראת הטקסט באמצעות מצגת

בסדנה "דרכים להוראת טקסט באמצעות מצגת" אציע גישות אחדות לפענוח ולקריאה של טקסטים מרמת מתחילים ומרמת הביניים. אציג מספר טקסטים שונים שדרכי הפענוח שלהם מגוונות. אתמקד בעיקר בשימוש במצגת ככלי לשיפור הקניית שלבי ההוראה השונים של הטקסט. נעמוד על אפשרויות שונות בהוראת כל אחד משלבי הקניית הטקסט: אוצר המילים, פענוח הטקסט עצמו והפעילות אחריו. נראה יחד מהי תרומת המצגת בתהליך הלמידה לשלביו, ונשאל את עצמנו – על מה יש לשים דגש בבניית מצגת המקדמת את הלמידה.

Need Help Getting Started?

Take a look at our pages for prospects, students, faculty and staff, alumni, and parents – or contact us!